Oscilogram alternatora


1

Ispitivanje elektropokretaca


Ispitivanje padova napona i struje na elektropokretacu

 

Starter (elektropokretac) tokom svog rada povlaci veliku struju iz akumulatora pri relativno malom naponu; s toga na njegov rad bitno utice i najmanji pad napona.Padovi napona se javljaju kod svakog loseg kontakta u strujnom kolu izmedju akumuatora i startera i u samom starteru, na kontaktima automata ili izmedju cetkica i kolektora. S toga je potrebno obezbediti cist dodir metalnih povrsina koje se spajaju i provode struju sa sto manjim prolaznim otporom.

Ako se primeti pad snage i otezan rad startera, i pored dobro napunjenog akumulatora, treba ispitati celu instalaciju pa i sam starter. Continue reading →

Izgled lambda sonde ukazuje na kvar


Simptomi koji ukazuju na moguci kvar lambda sonde se manifestuju u vidu smanjenja snage motora, loseg rada na praznom hodu, prekida sagorevanja, drmusanja, povecane potrosnje,  a kod tezih i duzih ostecenja sonde pali se MIL lampica i motor radi u ogranicenom rezimu. Continue reading →

Sistem recirkulacije izduvnih gasova – EGR


Osnovni zadatak EGR sistema je da smanji sadrzaj NOx – azotnih oksida – u izduvnim gasovima. Azot i kiseonik stvaraju molekule NOx pri veoma visokim temperaturama, koje se postizu sagorevanjem smese vazduha i goriva u motoru pri velikim opterecenjima. Vracanjem déla izduvnih gasova u usisni vod smanjuje se temperatura sagorevanja u cilindrima ispod 1500ºC sto je dovoljno da se smanji reaktivnost azota i kiseonika.

Continue reading →

Sta su PID-ovi?


PID (parameter identifier) su nizovi podataka kojima se pristupa u racunaru vozila preko dijagnostickog uredjaja, a ukljucuju:
Status OBD II sistema – stanje svih sistema koji se stalno ili povremeno nadziru. Daje informaciju da li je pojedini sistem Ready (spreman) ili Complete (potpun), ili nije – Not Ready ili Incomplete. Takodje, daje informaciju da li je neki monitor podrzan, odnosno da li softver vozila ima funkciju provere pojedinog sistema ili ne (obicno sa + da ima, – da nema). Sledeci prikazi mogu da se pojave u zavisnosti od softvera:

RDY – ready ( test sistema je zavrsen)

NO – not ready (nije izvrsen test sistema)

N/A – not available  (vozilo ne podrzava test)

NR – no response (bez odziva – ili nije dat kontakt, ili je iskljucen za vreme ocitavanja readiness statusa pa opet ukljucen, ili vozilo koristi drugaciji protokol, ili je potreban specifican vozni ciklus)

Stvarne vrednosti su podaci sa senzora koji se prikazuju u realnom vremenu, bilo da su u obliku osnovnih fizickih velicina (napon, temperatura, vreme, podpritisak) ili izvedenih (broj obrtaja, protok, apsolutni pritisak,  odnos vazduha/goriva u smesi, korekcija…)

Status prekidaca ili uredjaja odnosi se na komponente koje se ukljucuju na zahtev vozaca (prekidac kocnice, kvacila, kontrola krstarenja, proklizavanja, dinamicke stablinosti vozila, klime,…)

Korekcije koje sistem izvrsi kako bi se postiglo optimalno vreme ubrizgavanja prema trenutnom stanju rada motora (aditivne, multiplikativne – privremene i usvojene); merne vrednosti rada lambda sonde, vreme ubrizgavanja. Continue reading →

%d bloggers like this: